Kinderen2019-01-04T19:03:22+01:00

Osteopathie bij kinderen

Een osteopaat die kinderen behandeld verbindt kennis met specifieke palpatoire kwaliteiten. Hij maakt gebruik van zeer zachte technieken om het kind in een beter evenwicht en daarmee gezondheid en welzijn te brengen. Zuigelingen en peuters kunnen niet door middel van spraak kenbaar maken waar hun problemen zich bevinden. Daarom is het des te belangrijker het kind zorgvuldig in zijn geheel en vanuit een holistische visie te onderzoeken om zodoende een goed oordeel te krijgen over de toestand waarin het kind zich bevindt.

Astma bij kinderen

Osteopathie Maastricht Rademaker Osteopaat Maastricht

Normaal gesproken gebeurt het uitscheidingsproces via de lever, darmen en de nieren. Wanneer dit niet optimaal verloopt, zoekt het lichaam naar alternatieve wegen om afvalstoffen weg te werken. De voorkeursplaatsen voor deze alternatieve uitscheidingswegen, zijn de huid, de longen en de holtes in het aangezicht. Een stapeling van deze afvalstoffen in de longen kan astmatische klachten veroorzaken. Een osteopaat behandelt dan ook niet de astmatische klachten, maar probeert het lichaam te ondersteunen om de uitscheiding te laten plaatsvinden via de normale wegen. Hierdoor zal de prikkeling van de longen afnemen en daarmee ook de klachten. Prikkeling van de longen kan ook voorkomen door zure dampen die vanuit een niet goed functionerende maag opstijgen en worden ingeademd. In deze gevallen zal de behandeling zich richten op de functie van de maag, middenrif en de aansturing hiervan.

Keelproblemen bij kinderen

Problemen in het keelgebied kunnen zich uiten in het ontstoken zijn van de amandelen. De amandelen zijn een eerste barrière tegen infecties. Op het moment dat deze infectie bestreden wordt, zullen de amandelen zich vergroten. Soms blijven de amandelen vergroot doordat de kanaaltjes die zich in de amandelen bevinden verstopt raken.
Ook slikproblemen komen al bij zeer jonge kinderen voor. Het slikken wordt gestuurd vanuit een hersenzenuw die op nek/schedelbasis niveau ontspringt. Een verminderde beweeglijkheid van dit niveau kan invloed hebben op de zenuw waardoor het slikken bemoeilijkt wordt. Maar ook een verminderde beweeglijkheid in de structuren van de hals kunnen hier een bijdrage aan leveren.
Het controleren en behandelen van de structuren in keel, nek en halsgebied zorgen ervoor dat de functie van het gebied verbetert en infecties minder kans krijgen.

Neusproblemen bij kinderen

Osteopathie Maastricht Rademaker Osteopaat Maastricht
Osteopathie Maastricht Rademaker Osteopaat Maastricht

Een aangezichtsligging, druk op het aangezicht of een moeilijke tangverlossing kunnen ervoor zorgen dat de schedelbotten van en rond de neus minder goed beweeglijk zijn. Kenmerkend is vaak dat de bevalling traag op gang kwam en daarna zich plots snel doorzette terwijl het kind zich draaide. De druk die het kind gehad heeft op het aangezicht en nek heeft invloed op de ademhaling. Bij pasgeborenen is de neusademhaling erg belangrijk, met name in de eerste drie maanden. Een verstopte neus geeft dan ook tijdens het drinken veel problemen. De infectiekans neemt toe als gevolg van een slechte ventilatie door de neus.

De infectie kan zich uitbreiden naar de bij- en voorholten en naar de keelholte. De baby snurkt en snuift tijdens het voeden en slapen. Het kan voorkomen dat door een slechte afvoer van het neusslijmvlies een druppelinfectie naar keel en longen optreedt. Je ziet vaak bij deze kinderen bronchitis optreden. Ook bij kinderen die wat ouder en niet behandeld zijn, zie je dat een loopneus, een verstopte neus zonder verkoudheid of snurken blijft bestaan. Dit kan een reden zijn waarom deze kinderen gevoeliger zijn voor infecties zoals bronchitis of sinusitis. Maar ook bij kinderen met astma is het neusgebied een belangrijk indicatiegebied.

Door het herstellen van de beweeglijkheid van de botstructuren van en rond de neus zal de fysiologie van het neusslijmvlies zich herstellen en minder gezwollen zijn. Hierdoor neemt de infectiekans af. De osteopaat heeft hier een aangrijpingsgebied dat goed te behandelen is.

Oorproblemen bij kinderen

Acute, acuut recidiverende en chronische oorontsteking zijn veel voorkomende aandoeningen bij jonge kinderen. De kinderen hebben vooral veel pijn als ze gaan liggen. Zij ervaren druk op de oren en horen slecht. De acute vorm kan gepaard gaan met koorts en hangerigheid. Voor ouders een periode met slapeloze nachten. Bij het veelvuldig voorkomen van oorontstekingen kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de spraak, taal en het leren. En uiteindelijk ook op het gedrag van het kind.

Veel kinderen hebben als ze zeven zijn een of meerdere keren een oorontsteking doorgemaakt. Na de leeftijd van zeven jaar is er een afname te zien in de frequentie van het optreden van een oorontsteking. Het is vanaf ongeveer deze leeftijd dat het verloop van de buis van Eustachius schuiner wordt, zodat er een betere drainage plaats vindt. In de osteopathie zien we dat juist deze stuwing in de buis van Eustachius optreedt door problemen in de beweeglijkheid van de schedelbotten en de bovenste nekwervel en de weefsels die hiermee in contact staan. De osteopaat zal de beweeglijkheid herstellen en de buis van Eustachius mobiliseren. Hierdoor zal de kans op infectie afnemen.

Hoofdpijn bij het kind

Osteopathie Maastricht Rademaker Osteopaat Maastricht

Hoofdpijn bij kinderen is een veel voorkomende klacht. De oorzaken hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. De osteopaat zal middels het onderzoek proberen de oorzaak op te sporen. Dit betekent dat de osteopaat zoekt naar bewegingsverlies in het gehele lichaam. Zowel bewegingsverlies in de wervelkolom als in het schedel- en heiligbeen systeem en het orgaansysteem kunnen hun weerslag hebben in spanning op het hoofd.
Er kunnen ook andere factoren aanwezig zijn die hoofdpijn kunnen veroorzaken zoals het niet goed in zijn vel zitten, voedingsproblemen, slaapstoornissen of andere ritme problemen.
Ook emotioneel welbevinden heeft een rechtstreekse lijn met fysiek welbevinden. De osteopaat kan met zijn technieken de lichamelijke balans herstellen. Vaak gaan hoofdpijnklachten bij het kind samen met buikklachten. Dit geeft aan dat de osteopaat ook dit gedeelte in de behandeling moet betrekken. De osteopaat zal altijd alert blijven op mogelijke ziektebeelden en verwijzen naar de huisarts wanneer dit nodig is.